Actuele informatie

Wespen
Alle rood met wit lint afgezette wespennesten vallen onder GUR.

Restaurant
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat het tekort aan personeel onverkort zorgt voor problemen in de horeca. Er is een groot gebrek aan koks, maar ook aan mensen in de bediening en in de keuken.

We zien nu dat bedrijven bewust een dag of meer de deuren moeten sluiten en het lijkt er niet op dat het probleem binnen een paar maanden is opgelost.
Ondanks dat we op golfbaan Spaarnwoude een redelijk standvastig team hebben, zijn wij ook genoodzaakt te schipperen met de openingstijden om het team te beschermen tegen overbelasting.

Om die reden sluit de keuken ’s avonds om 21.00 uur en de brasserie om 23.30 uur.

Baan
Momenteel is de processierups weer actief en wij zijn bijzonder alert om deze te isoleren met lijm. Op deze bomen brengen wij geen linten aan maar brengen wij wel in kaart. Mocht u een nest aantreffen dan vragen wij u dit door te geven aan de receptie zodat zij direct actie kunnen ondernemen.

Tijdelijke local rules:
Onderstaande local rules zijn van toepassing, waardoor het mogelijk blijft onder de huidige omstandigheden om qualifying wedstrijden te spelen.

Tijdelijke plaatselijke regel boomstammen
Boomstammen neergelegd om doorsteken door het bos te verhinderen (bijvoorbeeld op hole E3, E4 en C4) zijn vaste obstakels en mogen dus niet worden verwijderd of verplaatst. Belemmering door deze boomstammen mag worden ontweken, zonder straf, volgens regel 16-1b:

De speler mag een bal droppen volgens regel 14.3 binnen één clublengte van het dichtstbijzijnde punt waar de belemmering volledig wordt ontweken. Dit punt mag niet dichter bij de hole liggen dan de oorspronkelijke plaats. Er is alleen sprake van belemmering voor de stand en voorgenomen swing, niet voor de speellijn.

Wij willen u er nogmaals op attenderen dat baanpersoneel te allen tijde voorrang heeft!